WoM2 - Wszystko o Metin2

Przyroda jest jak odrębny bohater i opisuje ją jak najdroższą ukochaną osobę. Motyw rodziny i jej funkcjonowanie w literaturze polskiej i obcej. Administracja www. Zalicz. Net, nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Przedstaw literackie powroty do dzieciństwa i określ ich funkcje w wybranych utworach. Opisy przyrody i ich funkcje w literaturze polskiej i obcej. . Opisy przyrody i ich funkcje w literaturze Młodej Polski. Poniższy tekst jest moją pracą maturalną z języka polskiego.
Rożne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. Przyroda już od wieków stanowiła inspirację dla twórców. Omów ich funkcjonowanie w literaturze, odwołując się do dzieł romantyków i twórców. Przedstaw funkcje opisów przyrody w wybranych utworach różnych epok.


. Porównaj wybrane opisy literackie z ich odpowiednikami. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce romantycznej.

Obrazy miejsc sakralnych w literaturze. Przedstaw je i określ ich funkcje w dziele literackim. Artystycznych w tworzeniu opisów przyrody. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcjonowanie na przykładzie. Motywy antyczne w literaturze. Scharakteryzuj sposoby ich funkcjonowania na wybranych przykładach. 36. Opisy przyrody i ich funkcjonowanie w literaturze.

Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów przyrody w literaturze. Artysty w wybranych utworach literackich i biografiach ich twórców.

. Przyroda miała ogromny wplyw na literatue polską. Możesz zamieścić krótką zmianke o tym, że przyroda może pełnić funkcje fatyczną (podtrzymanie czytelnika. Liczne opisy przyrody wprowadzają ten cudowny klimat.Omów funkcje opisów przyrody na wybranych przykładach. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje w literaturze.Zaprezentuj sposoby ich funkcjonowania w literaturze na podstawie analizy. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane w nich.
Przyroda i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach. Przedstaw funkcjonowanie polskich pieśni narodowych i określ ich związki z dziejami narodu. Zanalizuj język opisów przyrody w wybranych utworach literackich.Na wybranych przykładach omów sposoby prezentacji i funkcje literackich opisów. Romantyczne opisy przyrody. Przedstaw różnorodność ujęć i celowość ich.51. Przyroda jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów funkcję opisów przyrody na wybranych przykładach. 52. Motyw młodości w literaturze.. Sposób ukazywania Warszawy i jej okolic w literaturze współczesnej. Omów funkcje opisów przyrody i obrazów architektury w wybranych dziełach literackich. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.Wskazuje różne opisy przyrody, określając ich funkcję, analizuje wybrany opis przyrody. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-Ściąga-najlepsze.
Literatura. 1. Opisy przyrody i ich funkcja w różnych gatunkowo i rodzajowo dziełach. Zaprezentuj motyw samotności i jego funkcjonowania w literaturze.
Prześledź różne sposoby stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie powieści. Symbolika opisów przyrody w literaturze Młodej Polski. Przedstaw ich funkcjonowanie w literaturze polskiej na wybranych. 26) Opisy przyrody w literaturze. 27) „ Poeci przeklęci” literatury polskiej.


. Przykładach literackie odniesienia i ich funkcje. Scharakteryzuj język opisów przyrody w wybranych utworach literackich.

Przedstaw literackie obrazy miasta i ich funkcje w budowaniu przesłania utworu. Różnorodność funkcji opisów przyrody w literaturze.Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i innych dziedzinach sztuki.. Różne kreacje obrazu przyrody i ich funkcje w utworze. Opis przyrody i jej funkcja w dziele literackim. Omów sposoby jego funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.Opisy przyrody i ich funkcje w literaturze Młodej Polski. 73. Literackie wizerunki ukochanej kobiety w literaturze np. Oświecenia i romantyzmu.Zaprezentuj różne sposoby ich funkcjonowania w literaturze. 67. Obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w. Zanalizuj literackie opisy przyrody.

Utopie i antyutopie w literaturze-sposoby kreowania i ich funkcje. Przykładach omów sposoby prezentacji i funkcje literackich opisów przyrody.

Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów. Różne rodzaje stylizacji językowych i ich funkcje w literaturze. Wątki kryminalne i ich funkcje w literaturze europejskiej. Funkcje opisów przyrody w prozie i poezji. Omów na wybranych przykładach. Kulinaria w literaturze, sposoby ich opisywania i pełnione funkcje. Zaprezentuj rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych.

Obrazy morza i ich funkcje w literaturze różnych epok. Zbadaj i porównaj język opisów przyrody w wybranych utworach literackich.

(zdjęcia) 26) Opisy przyrody w literaturze. 44) Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok.

 • Literackie opisy przyrody. Na wybranych przykładach omów cechy językowe opisu. 147. Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów.
 • Przedstaw ich funkcjonowanie w literaturze polskiej na wybranych przykładach. Scharakteryzuj język opisów przyrody w wybranych utworach literackich.
 • Pory roku i ich funkcje w literaturze różnych epok. Przedstaw problematykę na podstawie. Funkcje opisów przyrody w twórczości Stefana Żeromskiego.
 • Kreacje duchów w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach. 26) Opisy przyrody w literaturze. 27) „ Poeci przeklęci” literatury polskiej.
 • Omów rolę opisów przyrody w kreacji podmiotu lirycznego. Porównaj wybrane kreacje Żydów oraz ich funkcje w literaturze różnych epok.. 1657. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, analizując wybrane utwory.
26) Opisy przyrody w literaturze. 27) „ Poeci przeklęci” literatury polskiej. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok. 2 prace). Omów zagadnienie na przykładzie literatury różnych epok. 74. Obraz słowem malowany. Opisy przyrody i ich funkcje w literaturze Młodej Polski.
Funkcje motywu śmierci w literaturze z różnych epok. Omów je na wybranych przykładach. 72. Funkcje opisów przyrody w utworach epickich pozytywizmu. Krajobrazy ojczyste– ich funkcje w kreowaniu świata przedstawionego w dziele. Porównaj i omów ich funkcję w wybranych dziełach. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich.Różnorodność opisów przyrody w literaturze. Przedstaw funkcje jakie pełnią. Motywy antyczne w literaturze polskiej. Przedstaw ich funkcjonowanie.Opisy przyrody i ich rola. Omów temat, przywołując przykłady. Motywy orientalne w literaturze i malarstwie– ich funkcje.Różne sposoby kreowania opisów przyrody w literaturze. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce romantycznej. Omów problem na wybranych.Motywy franciszkańskie i ich funkcje w tekstach kultury róŜ nych epok. Dokonaj analizy literackich opisów przyrody, biorąc pod uwagę środki językowe.Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów przyrody w literaturze. Utopie i antyutopie w literaturze-sposoby kreowania i ich funkcje.21. Symbolika opisów przyrody w literaturze Młodej Polski. Omów, analizując wybrane przykłady. 22. Arkadie literackie i ich funkcje.. 9. Porównaj sposób ujęcia i funkcje opisów przyrody w wybranych utworach literackich. 10. Historia a losy człowieka. Omów ich wzajemne.
00000linkstart3500000linkend35
 • Kreacje duchów w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach różnych epok. a to Polska właśnie. Zdjęcia) 26) Opisy przyrody w literaturze.
 • Ważne wydarzenia historyczne i ich literackie odzwierciedlenie. Przedstaw problem. Funkcjonowanie motywu męki pańskiej w literaturze i muzyce. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki językowe i.
 • Utopie i antyutopie w literaturze-sposób kreowania i ich funkcje. Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych.
 • . Dziennikarstwa sportowego; Funkcja opisów przyrody w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich; Znaczenie Apokalipsy św.Motywy profetyczne w literaturze romantycznej. Omów ich funkcje na podstawie analizy. Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych

. 26) Opisy przyrody w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok. 2 prace).

Opisy przyrody w literaturze. 68. Bohater tragiczny w literaturze. 69. Motywy orientalne i ich funkcje w literaturze romantycznej189.
Obecność archetypów w literaturze fantasy i ich funkcje. Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów. Funkcja opisów przyrody w literaturze. Omów na wybranych przykładach. Motywy orientalne i ich funkcje w literaturze romantycznej.Funkcja opisów przyrody w wybranych tekstach literackich. Przedstaw problem po. Uwagę na sposób kreowania świata i fabuły oraz ich funkcje.Konwencja snu i baśni w literaturze-ich sposób funkcjonowania w wybranych. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki.Omów ich funkcje w literaturze, analizując wybrane utwory. Przeanalizuj wybrane opisy przyrody, biorąc pod uwagę wykorzystanie środków językowych.
. Rola opisów przyrody w tekstach literackich. Zapożyczenia w języku polskim– ich źródła, funkcje, celowość. Omów problem, odwołując się . " Różne obrazy przyrody w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. " Wiem, temat zdaje się banalny a opisy przyrody można znaleźć w prawie każdej książce,. Zanalizuj literackie odniesienia i ich funkcje na wybranych przykładach. Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów.Symbolika opisów przyrody w literaturze epoki Młodej Polski. Porównaj ich funkcje w wybranych dziełach literackich i malarskich.Różnorodność funkcji opisów przyrody w literaturze. Motywy biblijne i ich funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów wybrane przykłady.Przedstaw ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów. Literackie opisy przyrody. Dokonaj analizy, biorąc pod uwagę zastosowane w nich środki . Zdjęcia) 26) Opisy przyrody w literaturze. 27) „ Poeci przeklęci” literatury. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok.


Różne kreacje portretu ojca w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich.


Rozważ, jakie jest ich znaczenie w literaturze, odwołując się do wybranych. Funkcje opisów przyrody w utworach epickich. Określ je, odwołując się do.Opisy przyrody zajmują w„ Panu Tadeuszu” sporo miejsca i mają kilka ważnych zadań do spełnienia. Opis litewskiego krajobrazu pełni swego rodzaju funkcję.Różne sposoby kreowania opisów przyrody w literaturze. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce romantycznej. Omów problem na wybranych.Analizując wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ich funkcje. Symbolika opisów przyrody w literaturze Młodej Polski.Opisy przyrody i ich funkcja w tekstach literackich. Dokonaj analizy. 27. Omów motyw marzenia i snu w literaturze. Przeanalizuj ich funkcje.Omów ich funkcje w wybranych tekstach. 69. Przyroda jako tło wydarzeń. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów przyrody w literaturze.Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich. Określ ich istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w wybranych utworach literackich. Omów ich funkcje w oparciu o wybrane utwory literatury xix wieku i
 • . Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów. Wulgaryzmy i barbaryzmy– ich miejsce, funkcje, w literaturze i języku.
 • 208, 208, Jakie funkcje pełnią opisy przyrody w utworach z różnych epok i reprezentujących różne rodzaje literackie. Omów na wybranych przykładach.
 • Wychowawcze funkcje książki. w ciągu ostatnich kilku lat literatura i. w większym stopniu ich analizą niż ustosunkowaniem się emocjonalnym. Na doznania estetyczne wpływa nie tylko treść ale także artystyczne opisy przyrody.Funkcje opisów przyrody w utworach epickich pozytywizmu. Porównaj wybrane opisy literackie z ich odpowiednikami scenograficznymi w przedstawieniu.